Yksityisyyskäytäntö

 

Rekisterinpitäjä

T:mi Kukkakauppa Piia Jaala-Hautala
Y-tunnus: 13438749
Kotipaikka: Turku

Linnankatu 9-11, 20100 Turku 
puh. (02) 232 1846

Rekisteriasiat

Rekisteriasioista vastaava henkilö: Piia Jaala 

Rekisterin nimi

Kukkakauppa Piia Jaalan  palveluiden asiakastietokanta

Kukkakauppa Piia Jaala  tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR:n edellyttämällä tavalla. 

Tietosuojaselosteen sisältöä voidaan muuttaa julkaisemalla versio verkossa. Siksi suosittelemmekin tutustumaan tietosuojaselosteeseemme säännöllisesti. 

Rekisterin pitämisen peruste

Asiakassuhde

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään laskutukseen ja maksujen perintään, markkinoitiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Laskutusta varten tallennettavia teletoiminnan tunnistamistietoja käsitellään ainoastaan sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) määräämällä tavalla. Muita kuin teletoiminnan tunnistamistietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää Kukkakauppa Piia Jaalan omissa rekistereissä ja Kukkakauppa Piia Jaalan mainonnan kohdistamiseen asiakkaille. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle joko kirjallisesti tai soittamalla puhelinnumeroon (02) 232 1846

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
Yhteystiedot asiakkaista, jotka ovat itse luovuttaneet nämä tiedot (nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, markkinointikielto)

Asiakassuhteen tiedot

Rekisteri ei sisällä kaikkia näitä tietoja kaikista käyttäjistä.

Tietojen luovutukset

Kukkakauppa Piia Jaala  voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille.
Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää käyttäjäkohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa tai muuta käyttäjän tunnistusmenetelmää. Rekisterin käyttöoikeudet ovat vain niillä Kukkakauppa Piia Jaalan  työntekijöillä, joiden työtehtävien hoito niitä edellyttää.

8.1.2019 Oikeus muutoksiin pidätetään.